Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

CHUYÊN MỤC KINH TẾ - XÃ HỘI

Công nhận xã Phú Lộc đạt chuẩn xã Nông thôn mới và xã Phú Vĩnh đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao năm 2023

Ngày đăng : 30/03/2024
Tác giả : Huyền Thoại
Xem với cở chữ : T T T
Ngày 27/03/2024, UBND Tỉnh An Giang ban hành Quyết định 463 về việc công nhận xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2023.

                   

   Theo đó, công nhận xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2023. Đối với UBND xã Phú Lộc tiếp tục duy trì và nâng chất những tiêu chí đã đạt. Chủ tịch UBND thị xã Tân Châu chỉ đạo, hỗ trợ, kiểm tra để xã Phú Lộc giữ vững danh hiệu “Xã nông thôn mới”.

                   

   Cùng ngày, UBND Tỉnh An Giang ban hành Quyết định 467 về việc công nhận xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2023.

                   

    Theo đó, công nhận xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu, đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2023. Đồng thời, UBND xã Phú Vĩnh tiếp tục duy trì và nâng chất những tiêu chí đã đạt, Chủ tịch UBND thị xã Tân Châu chỉ đạo, hỗ trợ, kiểm tra để xã Phú Vĩnh giữ vững danh hiệu “Xã nông thôn mới nâng cao”.

                   

   Kết quả công nhận xã Phú Lộc đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” và xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2023 là kết quả sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị và nhân dân 02 địa phương, từ đó, góp phần xây dựng diện mạo mới, mang lại sức sống mới trong đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

 

 

 

Tin, ảnh Huyền Thoại

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .