Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Nông nghiệp

Liên minh hợp tác xã tỉnh An Giang kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Hợp tác xã năm 2023

Ngày đăng : 24/05/2024
Tác giả : Thùy Trang
Xem với cở chữ : T T T
Sáng ngày 23/5/2024, Liên minh HTX tỉnh An Giang đến kiểm tra, giám sát, tư vấn kiểm toán nội bộ của 2 HTX nông nghiệp Tân Phú A1, Tân Phú A2, xã Tân Thạnh.

                  

   Đoàn tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động của HTX năm 2023, công tác quản trị, việc tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh phục vụ thành viên. Công tác kiểm toán nội bộ và các hồ sơ liên quan đến hoạt động của Hợp tác xã, gồm công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội, tổng kết năm và nhiệm kỳ; hợp đồng cung cấp dịch vụ đối với thành viên; đơn xin gia nhập thành viên HTX; danh sách thành viên; quy chế hoạt động quản lý, điều hành của HTX; quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản lý tài chính của HTX; quy chế tài sản cố định; các biên bản họp Hội đồng quản trị 3 tháng/lần,... Thời gian qua, tình hình hoạt động của 2 HTX đi vào chiều sâu, nề nếp, công tác điều hành, cũng như việc thực hiện quản lý nguồn vốn, đảm bảo theo Luật HTX năm 2012. Hàng vụ đều thực hiện công tác kiểm toán nội bộ và họp tổ đại diện báo cáo tình hình hoạt động, thu, chi cụ thể, rõ ràng theo quy định.

                 

   Qua làm việc, Liên minh HTX tỉnh đánh giá cao về các hoạt động của 2 hợp tác xã; đồng thời có những góp ý, gợi mở, hướng dẫn 2 HTX hoàn thành các phiếu thông tin về chức năng, nhiệm vụ của HTX, trong đó cũng nhấn mạnh tiếp tục duy trì hoạt động cung cấp phân, hỗ trợ vốn vay và cần thực hiện chuỗi liên kết sản xuất, nhằm giúp 2 Hợp tác xã có hướng hoạt động phù hợp, hiệu quả và bền vững, tạo thêm nguồn lợi nhuận cho xã viên

 

 

 

Tin, ảnh Thùy Trang

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .